– Velkommen til Brovst Friplejehjem –

Update ang. Corona virus:

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger aflyses alle planlagte aktiviteter og arrangementer, ligeledes opfordres pårørende kraftigt til i mindst muligt omfang at aflægge besøg på plejehjemmet.Borgere, der er visiteret til en plejebolig, har mulighed for at blive skrevet på venteliste til en bolig ved direkte kontakt til Brovst Friplejehjem ved brug af kontaktinformationen herunder. 

Vær opmærksom på, at hvis du allerede bor i en plejebolig, har du 3 måneders opsigelse af dette lejemål.

Der er pt. ingen ledige boliger!

For at høre nærmere om boligerne, husleje osv. man kan rette henvendelse til:
Trine Jespersgaard Christensen,
tlf. 72 62 57 18, 52 16 94 15 eller leder@brovstfriplejehjem.dk

Boligerne udlejes efter samme regler som er gældende for almene boliger.