– Velkommen til Brovst Friplejehjem –

Nyt angående valg til bruger-pårørenderåd – KLIK HER

CORONA-UPDATE:

I Jammerbugt Kommune og hermed også på Brovst friplejehjem er det igen muligt at besøge plejecentrene fra mandag den 6. juli 2020. For at sikre en god opstart af besøg er det nødvendigt, at der følger retningslinjer med.
Der er derfor stadig behov for, at alle tager forholdsregler og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at minimere smitterisiko for både beboere, pårørende og personalet.

Når du besøger plejecentrene, er det derfor vigtigt, at du:
1. Ikke har symptomer på sygdom og ikke har haft det i 48 timer
før besøget
2. Afventer at personalet modtager dig i indgangen ved dit
første besøg
3. Afspritter dine hænder ved indgangen og hyppigt under
besøget
4. Holder min. to meters afstand til beboere, pårørende og
personalet på plejecentret
5. Undgår at røre ved kontaktflader på din tur fra indgangen til
din pårørendes lejlighed
6. Kun opholder dig i din pårørendes lejlighed—dette for at
undgå smittespredning
7. Undgår fysisk kontakt som håndtryk og kram så vidt muligt
8. Aftørrer alle kontaktflader i lejligheden efter dit besøg med
desinficerende servietter, der findes i hver lejlighed
9. Afspritter dine hænder, inden du forlader plejecenteret

Derudover anbefaler vi, at du:
• Anvender mundbind under dit besøg
• Mundbind udleveres af personalet på plejecenteret
• Undgår at røre genstande i beboerens lejlighed
• Lufter ud i beboerens lejlighed efter dit besøg

Som før denne yderligere åbning af plejehjemmet gælder det stadig, at der skal ringes inden besøg. Af hensyn til eventuel smitteopsporing registreres besøg.

Du kan finde Sundhedsstyrelsens retningslinjer på følgende hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte personalet eller ledelsen på plejehjemmet

Info vedrørende plejehjemsplads:

Borgere, der er visiteret til en plejebolig, har mulighed for at blive skrevet på venteliste til en bolig ved direkte kontakt til Brovst Friplejehjem ved brug af kontaktinformationen herunder. 

Vær opmærksom på, at hvis du allerede bor i en plejebolig, har du 3 måneders opsigelse af dette lejemål.

Der er pt. ingen ledige boliger!

For at høre nærmere om boligerne, husleje osv. man kan rette henvendelse til:
Trine Jespersgaard Christensen,
tlf. 72 62 57 18, 52 16 94 15 eller leder@brovstfriplejehjem.dk

Boligerne udlejes efter samme regler som er gældende for almene boliger.