Formand:
Torben Korsbæk Løth
Granlien 5
9460 Brovst
Tlf. 30 11 08 71
Mail: torbenloth@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Næstformand:
Michael Thøgersen
Aggersundvej 81
9690 Fjerritslev
Tlf. 71 72 63 18
 
 
 
 
 
 
Kasserer:
John Mose Jørgensen
Årupvej 3
9460 Brovst
Tlf. 23 98 52 45
Mail: johnmose14@gmail.com
 

Sekretær:
Karen Rasmussen
Solskovvej 36
9460 Brovst
Tlf. 26 14 52 15
Mail: solskov@live.dk

Medlem:
Anna Grete Madsen
Madevej 5
9460 Brovst
Tlf. 20 87 45 90
oleogannagrete@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlem:
Anni Guldhammer,
Bohrsvej 13,
9460 Brovst
Tlf. 98 23 30 69
 
Medlem:
Grete Keldgaard
Rantzausvej 11
9460  Brovst
Tlf. 25 69 63 13
Mail: greteoglars@yahoo.dk
 
Suppleant: