INFORMATION TIL NYE BEBOERE OG PÅRØRENDE

Læge:
Ved indflytning i en lejlighed i Brovst friplejehjem kan man beholde sin egen læge, hvis man ønsker dette.
Plejehjemmets beboere kan have behov for besøg hos egen læge, tandlæge, sygehus m.m.
Vi tilstræber, at der altid er ledsagelse med vore beboere til disse besøg. Oftest er det pårørende som ledsager deres nærmeste. Hvis dette ikke er en mulighed, kan der ske ledsagelse af personale – enten via klippekortsordningen eller som tilkøb. Transporten til besøgene kan personalet være behjælpelig med at bestille, såfremt pårørende ikke har mulighed for selv at varetage dette. 

Medicin:
Ved indflytning på plejecentret anbefaler vi, at man opretter en PBS aftale med Brovst apotek, så medicinregningen automatisk bliver betalt via banken, det koster et mindre gebyr pr. måned. Formularer hertil fås af kontaktpersonen eller på apoteket. Plejecentret får bragt medicin ud en gang pr. uge, det koster ca. 14,00-kr. pr. levering til en beboer, det er samme pris, der skal betales, hvis der er behov for at få medicin bragt ud akut. Der er dog også mulighed for at pårørende afhenter medicinen – så er der ikke tillagt de nævnte gebyrer.

Tandlæge:
På plejecentret kan man blive tilmeldt omsorgstandplejen. Tilbuddet omfatter undersøgelser, behandling, tandrensning, råd og vejledning. Tilbuddet retter sig ligeledes mod protesebærere.
Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i eget hjem. Man kommer med i ordningen ved at henvende sig til det daglige personale, der kan bede en visitator vurdere, om man er berettiget hertil. Pris er ca. 500- pr. år fordelt på månedlige rater. Prisen justeres årligt.

Fodplejer:
Beboerne bestemmer selv hvilken fodplejer de ønsker at benytte. Fodplejerne kommer ud på plejecentret og der afregnes direkte med fodplejeren.

Hjælpemidler:
Der kan ved behov etableres loftlift i den enkelte bolig.
Personlige hjælpemidler- f.eks. kørestol, rollator og specialhjælpemidler søges og bevilges via kommunen.
Personalet vil være behjælpeligt med at søge dette.

Frisør:
Beboeren bestemmer selv hvilken frisør man ønsker at benytte. De fleste frisører kommer gerne ud på plejehjemmet. Der afregnes direkte med frisøren.
Hvis beboeren ønsker at komme ud af huset til frisør, gør vi opmærksom på, at de pårørende selv skal sørge for transporten frem og tilbage.

Rygning:
Alle fælles arealer på Brovst friplejehjem er røgfrie. Beboere og pårørende har mulighed for at ryge i egen bolig eller udenfor.
Brovst friplejehjem har en rygepolitik for ansatte, der ikke gør det muligt at ryge i arbejdstiden. 

Måltider:
Brovst friplejehjemmet har sit eget produktionskøkken, hvor alle måltider tilberedes fra bunden.
Der tages hensyn til årstiden i menuplanlægningen, så der skabes mulighed for at anvende de råvarer, der hører årstiden til. Der er mulighed for at tage individuelle hensyn, hvis der er behov for dette.

Morgenmaden tilberedes i hver afdeling, så duften af frisklavet kaffe kan møde beboerne.
Frokost serveres ligeledes i hver afdeling, samt i spisestuen.
Til aften serveres der varm mad i de forskellige afdelinger.

Beboerne spiser overvejende sammen enten i afdelingernes køkken-alrum eller i den fælles spisestue.
Ønsker man som beboer at spise i egen bolig respekteres dette.

Som pårørende må man gerne deltage i måltiderne, vi vil dog gerne vide det senest dagen før (af hensyn til planlægningen).

Morgenmad koster 25 kr.
Frokost koster 40 kr.
Varm mad koster 75 kr.

Kontrakt for servicebetalinger 2022:
Pjece angående servicebetalinger – TRYK HER

Private sammenkomster:
Der er mulighed for at beboerne kan låne lokaler på friplejehjemmet til private sammenkomster (f. eks. runde fødselsdage). Der kan efter forudgående aftale lånes lokaler til henholdsvis 10 personer (fredagsbaren), 15 – 20 personer (hyggestuen, eller orangeriet) eller 50 personer (spisestuen).

Vask:
Du skal ved indflytningen medbringe vaskemaskine og tørretumbler. Du skal også selv anskaffe vaskepulver . Personalet er naturligvis behjælpelige med dit vasketøj. Vaskepulver og skyllemiddel kan købes på plejehjemmet og betales månedsvis via PBS.

Toiletartikler:
Beboeren skal selv købe toiletartikler – Ønsker man som beboer, at købe disse ting på plejehjemmet, så er der mulighed for det, og det betales via betalingsservice sammen med maden.

Rengøring:
Rengøring på beboernes lejligheder omfatter:
• Almindelig rengøring af stuen, soveværelse og badeværelset.
• Beboeren køber selv rengøringsartikler, affaldsposer, sæber (kan købes på plejehjemmet og betales månedsvis via PBS), hvis man vælger at købe disse ting andre steder, skal de være Svanemærkede.

Rengøring omfatter ikke:
• Hovedrengøring
• Pudsning af kobber- og sølvtøj
• Gardinvask
• Rengøring ved flytning
• Opvask / oprydning efter gæster
• Oprydning / sortering i private skuffer og skabe på lejligheden.
• Pyntning af stuen til Jul og Påske
• Omplantning af blomster.
• Ekstra rengøring efter husdyr.

Kørsel – Offentligt transportmiddel:
Den enkelte beboer kan få et ansøgningsskema til NT’ s handicapkørsel hos personalet.
Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til svært bevægelseshæmmede, der af kommunen er bevilliget eller er berettiget til et ganghjælpemiddel.

TV-abonnement:
Beboere betaler selv for TV-abonnement i egen bolig. I de 4 dagligstuer er der TV med adgang til et antal kanaler som aftales i Bruger-pårørenderådet – dette betales over huslejen. 

Post og aviser o.s.v.:
Posten fordeles hver dag i beboerne postkasse. Postkasserne er placeret ved plejehjemmets indgang, og tømmes af beboeren selv, pårørende eller af personlet. Dette aftales i forbindelse med indflytningssamtalen.

Hvis beboerne har post der skal sendes, kan det afleveres til personalet.  Betaling af girokort eller andre postekspeditioner skal de pårørende tage sig af, vi opfordrer til at alle faste udgifter går over PBS.

Beboerne skal selv holde de aviser de ønsker at læse. Plejehjemmet abonnerer ikke på aviser.

Telefon / Internet:
Du kan naturligvis medbringe din egen telefon på plejehjemmet. Der er, gennem Stofa, mulighed for at købe trådløst internet, IP-telefoni og TV-pakke.

Bus:
Plejehjemmet disponerer egen bus (ejes af vennekredsen). Den benyttes primært til ”ture ud i det blå”. Vennekredsen sørger for chauffør til disse ture, og fra plejehjemmets side sender vi personale med på turene. Vi vil bestræbe os på at alle beboere tilbydes en sådan tur minimum hver 14. dag.

Arrangementer / gudstjenester:
Såvel vennekredsen – som det ansatte personale – afholder forskellige arrangementer på plejehjemmet, ligesom der vil være gudstjeneste 2 onsdage på 4 uger (som på de øvrige plejehjem i kommunen).