VÆRDIGRUNDLAG

Værdighed og selvværd for den enkelte beboer:

Selvom du er blevet gammel og svagelig, og derfor har behov for hjælp til den personlige pleje og omsorg, er det ikke ensbetydende med, at dine intellektuelle, personlige behov af den grund er blevet mindre. Det er derfor vigtigt, at tilgodese den enkelte beboer.

Det betyder at:

 • Der ydes hjælp til selvhjælp
 • Den enkelte beboer skal have medbestemmelse i størst muligt omfang.
 • Den enkelte beboer skal, i samråd med plejehjemmets øvrige beboere, have medindflydelse på den daglige kost.
 • Der skal være ligeværdighed mellem beboere og personale.
 • Den enkelte beboer skal have mulighede for selv at tilrettelægge sin døgnrytme.
 • Der skal være mulighed for, at den enkelte beboer, i videst muligt omfang, stimuleres både fysisk og intellektuelt.

VÆRDIER FOR DET ANSATTE PERSONALE

Skal ovenstående værdier for den enkelte beboer kunne opfyldes, betyder det at:

 • Personalet får mulighed for at udøve den fleksibilitet, der er nødvendig på tværs af faggrænser, og i størst mulig omfang får mulighed for at træffe egne beslutninger.
 • Personalet skal anerkendes for det arbejder, de udfører.
 • Personalet skal have gensidig respekt i forhold til ledelse og kolleger.
 • Personalet skal, ikke mindst, have ansvar for det arbejde, de udfører.
 • Personalet skal have mulighed for faglig udvikling.

Ovenstående værdier vil skabe arbejdsglæde og en positiv stemning, som er til glæde for beboere, de pårørende, og ikke mindst, personalet selv.