Bruger/pårørenderåd 2019-2020

Helle Kristensen                      
hans-jorn@hotmail.com                                 
61 22 94 09

Lars Holm                                
holmbl@dukamail.dk                                      
20 86 69 83

Jan Larsen                                
h.s.larsen@mail.dk                                          
40 78 17 44

Niels Jensen                            
niels@ca-ma.dk                                                
40 37 22 94

Lene Rasmussen                    
bmw@city.dk                                                    
29 47 88 30

Susanne Hartvig                      
susanneh1164@gmail.com                           
30 27 62 38

 

Ældrerådsrepræsentant 2019:

Poul Jensen
poul.jensen.vesterby@gmail.com

Tlf. 29 25 56 51