Boligerne:

Boligerne er etableret som nybyggeri i udkanten af Brovst by. Der er bygget på en grund på ca. 20.000 kvadratmeter, bebyggelsen indeholder blandt andet sansehave, frugthave, orangeri, folde med dyr – f.eks. høns, får og heste. I området er der desuden en børnehave med dyrehold. Der er fra størstedelen af boligerne udsigt ud over landbrugsområder, og de øvrige boliger har udsigt til plejehjemmets dyrehold, eller orangeri.

Boligens indretning:

Boligerne er opført i 3 afdelinger med hver 10 beboere. Afdelingerne er opbygget omkring et fællesrum, der danner et naturligt centrum for disse, man undgår på den måde lange gange, hvor beboerne kan komme til at vandre hvileløst rundt. Det er mulighed for at lave mad på de enkelte afdelinger, hvis man ønsker dette, og beboerne har mulighed for at hjælpe med denne opgave. Der er dog også være mulighed for, at spise i plejehjemmets fælles spisestue.

Udendørsarealer:

Der er meget store udendørsarealer på ca. 15.000 kvadratmeter. En del af dette areal er indrettet som sansehave og frugthave, hvor der er lavet opholdsarealer (terrasser med bænke). Der er også lavet forskellige dyrefolde til f.eks. får, heste og høns. Ligeledes er der bygget et orangeri, hvor der ud over store sydlandske planter er plads til at dyrke tomater, agurker og lignende. De nævnte rammer vil give beboerne en reel chance for at deltage i opgaver, som de en kendte med fra deres tidligere liv.

    

Øvrige tiltag:

Det ansatte personale tilbydes videreuddannelse i blandt andet demens, psykiske lidelser samt andre relevante fag i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner. Der er naturligvis udarbejdet handleplaner og døgnrytmeplaner for alle beboere, da dette medvirker til optimal omsorg og pleje for den enkelte beboer. Der er indrettet et træningslokale, hvor beboerne tilbydes  vedligeholdelsestræning under ledelse af den ansatte pædagog.

Bruger-pårørenderåd:

Der er etableret et bruger-pårørenderåd med repræsentation af beboere og pårørende. Daglig leder er fast medlem af bruger-pårørenderådet – det samme gælder for formanden for bestyrelsen, samt en medarbejderrepræsentant. Der afholdes møde i bruger-pårørenderådet mindst 1 gang i kvartalet.

Bestyrelsens ansvar:

Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for driften af Brovst friplejehjem, dette ansvar er dog uddelegeret til den ansatte leder, og den ansatte centersygeplejersker.

Bestyrelsen for Brovst friplejehjem har udarbejdet kvalitetsstandarder, og der følges op på disse af den daglige ledelse, der afholdes såvel teammøder som personalemøder efter behov (dog mindst hver måned).

Der er udfærdiget en instruktionsbog (i tæt samarbejde med Jammerbugt kommune), denne indeholder de sygeplejefaglige instrukser, og retningslinjer for udførelse af det daglige arbejde på Brovst friplejehjem. Der føres egenkontrol med overholdelse af instrukser og retningslinjer ud fra de skemaer, der bruges af Styrelsen for patientsikkerhed, og som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.