På plejehjemmet indgår følgende personalegrupper i normeringen:

Leder

Centersygeplejerske

Social – og sundhedsassistenter

Social – og sundhedshjælpere

Pædagog

Økonoma

Bager

Afløsere (SSH – SSA, sygeplejestuderende eller ufaglærte)