På plejehjemmet indgår følgende personalegrupper i normeringen:

Leder

Centersygeplejerske

Sygeplejerske

Social – og sundhedsassistenter

Social – og sundhedshjælpere

Pædagog

Køkkenleder

Køkkenassistent

Bager

Afløsere (SSH – SSA, sygeplejestuderende eller ufaglærte)